رزرو جلسه رایگان کوچینگ:

این جلسه مخصوص کسانی است که حتما یکی از ورکشاپ ها و یا وبینار های ما را دیده اند و قصد راه اندازی یک آژانس را دارند و نیاز به مشاوره دارند.

ورکشاپ رایگان آژانس هوشمند

مناسب برای کسانی که قصد راه اندازی یک آژانس داخلی را دارند

ورکشاپ رایگان منتورینگ هوشمند

مناسب برای کسانی که قصد راه اندازی یک آژانس آموزشی را دارند

ورکشاپ رایگان درآمد دلاری

ویژه عزیزانی ک قصد راه اندازی یک آژانس بین المللی با درآمد دلاری را دارند

جناب آقای نیما شفیعی – آژانس دیجیتال مارگتینگ

جناب آقای غفاری – آژانس طراحی جواهرات

جناب آقای دکتر صفویه – آژانس بیزینس کوچینگ

سرکار خانم فریبا عباسی – آژانس طراحی سایت

جناب آقای ساسان سروش – آژانس برنامه نویسی

جناب آقای محمد رضایی – آژانس معماری

آقای سامانی – آژانس بیتایار

جناب آقای اسلامی  – آژانس یورنسی

جناب آقای محمد مغرب – آژانس تدوین ویدئو

آقای پویا ضوئی – آژانس مهندسی مکانیک

جناب آقای محمد مغرب – آژانس تدوین ویدئو

آقای پویا ضوئی – آژانس مهندسی مکانیک