فروردین ۲۱, ۱۴۰۰
پادکست شماره یک- علی سیاه کلاه

اپیزود شماره سه پادکست ASK

در این ویدئو پادکست ASK را معرفی می کنیم و در رابطه با موضوعات مورد بحث در پادکست صحبت می کنیم…
فروردین ۲۱, ۱۴۰۰
پادکست شماره یک- علی سیاه کلاه

اپیزود شماره دو پادکست ASK

در این ویدئو پادکست ASK را معرفی می کنیم و در رابطه با موضوعات مورد بحث در پادکست صحبت می کنیم…
فروردین ۸, ۱۴۰۰
Siahkolah.com

ویدئو پیشنیاز اول وبینار دستیابی

اسفند ۲۴, ۱۳۹۹
Siahkolah.com

ویدئو پیشنیاز سوم وبینار

اسفند ۲۴, ۱۳۹۹
Siahkolah.com

ویدئو پیشنیاز دوم وبینار

اسفند ۲۴, ۱۳۹۹
Siahkolah.com

ویدئو پیشنیاز اول وبینار