فروردین ۲۱, ۱۴۰۰
پادکست شماره یک- علی سیاه کلاه

اپیزود شماره سه پادکست ASK

در این ویدئو پادکست ASK را معرفی می کنیم و در رابطه با موضوعات مورد بحث در پادکست صحبت می کنیم…
فروردین ۲۱, ۱۴۰۰
پادکست شماره یک- علی سیاه کلاه

اپیزود شماره دو پادکست ASK

در این ویدئو پادکست ASK را معرفی می کنیم و در رابطه با موضوعات مورد بحث در پادکست صحبت می کنیم…
تیر ۲۳, ۱۳۹۹
پادکست شماره یک- علی سیاه کلاه

اپیزود شماره یک پادکست ASK

در این ویدئو پادکست ASK را معرفی می کنیم و در رابطه با موضوعات مورد بحث در پادکست صحبت می کنیم…