دوره کسب درآمد از آموزش

ویدئو هر جلسه را با کلیک روی دکمه های سبز رنگ زیر میتوانید مشاهده نمایید.

مقدمه دوره کسب درآمد از آموزش

 

نتایج دانشجویان آکادمی سیاه کلاه

جناب آقای ساسان سروش – آژانس برنامه نویسی
جناب آقای محمد رضایی – آژانس معماری
جناب آقای شفیعی – آژانس دیجیتال مارکتینگ
مصاحبه با فریلنسر های دلاری: سرکار خانم رضایی – طراحی گرافیک
مصاحبه با فریلنسر های دلاری: جناب آقای ضوئی – مدل سازی سه بعدی
جناب آقای شریفی- آژانس معماری
جناب آقای محمد زمردیان – دیجیتال مارکتینگ
سرکار خانم زهرا بیات – طراحی گرافیک
جناب آقای دکتر نیروشک – کوچ بین المللی
سرکار خانم اسماعیلی – کارآفرین بین المللی
جناب آقای سجاد سیف – طراحی گرافیک
جناب آقای محمد علی رضا – برنامه نویس
جناب آقای نیما شفیعی – آژانس دیجیتال مارگتینگ
جناب آقای غفاری – آژانس طراحی جواهرات
جناب آقای پویا ضوئی – مهندس مکانیک
جناب آقای نورعلیوند – طراحی سایت با وردپرس
جناب آقای خلج نیا – دیجیتال مارکتینگ
آقای پژمان سطوت – برنامه نویس نرم افزار
جناب آقای غفاری – طراحی جواهرات
آقای ساسان سروش – برنامه نویس
جناب آقای مهدی عسگری – طراحی سه بعدی و تجهیزات مکانیکی
میانگین درآمد دانشجویان دوره فریلنسینگ دلاری
محسن گل محمدی – فریلنسر طراحی گرافیک
مصاحبه با دانشجویان دوره آژانس دلاری – آقای ضوئی
مصاحبه با دانشجویان دوره فریلنسینگ دلاری – آقای مغرب
علیرضا دشتی – آژانس دیجیتال مارکتینگ – دانشجوی دوره آژانس دلاری
سید مهدی حسن زاده – دیجیتال مارکتر – دانشجوری دوره آژانس دلاری
آقای مرتضی شریفی – آژانس معماری – دانشجوی دوره آژانس دلاری
سرکار خانم سمیرا کاظمی – معماری
جناب آقای محمد امین تنگستانی – فریلنسر گرافیک
مینا جعفری – آژانس طراحی گرافیک- دانشجوی دوره آژانس دلاری
ساسان سروش – آژانس بین المللی برنامه نویسی
جناب آقای موسوی کارآفرین بین المللی
سرکار خانم خانم شاهرخی – کارآفرین بین المللی
نیما شفیعی – آژانس بین المللی دیجیتال مارکتینگ – دانشجوی دوره آژانس هوشمند
سید مهدی حسن زاده – دیجیتال مارکتر – دانشجوری دوره آژانس دلاری

داستان موفقیت بعدی ما باشید.