دوره جعبه ابزار فریلنسری

ویدئو هر جلسه را با کلیک روی دکمه های سبز رنگ زیر میتوانید مشاهده نمایید.

قسمت اول مسیر فریلنسری

 

نتایج دانشجویان آکادمی سیاه کلاه

جناب آقای ساسان سروش – آژانس برنامه نویسی
جناب آقای شفیعی – آژانس دیجیتال مارکتینگ
مصاحبه با فریلنسر های دلاری: جناب آقای ضوئی – مدل سازی سه بعدی
سرکار خانم زهرا بیات – طراحی گرافیک
سرکار خانم اسماعیلی – کارآفرین بین المللی
جناب آقای محمد علی رضا – برنامه نویس
جناب آقای غفاری – آژانس طراحی جواهرات
جناب آقای نورعلیوند – طراحی سایت با وردپرس
آقای پژمان سطوت – برنامه نویس نرم افزار
آقای ساسان سروش – برنامه نویس
میانگین درآمد دانشجویان دوره فریلنسینگ دلاری
مصاحبه با دانشجویان دوره آژانس دلاری – آقای ضوئی
علیرضا دشتی – آژانس دیجیتال مارکتینگ – دانشجوی دوره آژانس دلاری
آقای مرتضی شریفی – آژانس معماری – دانشجوی دوره آژانس دلاری
جناب آقای محمد امین تنگستانی – فریلنسر گرافیک
ساسان سروش – آژانس بین المللی برنامه نویسی
سرکار خانم خانم شاهرخی – کارآفرین بین المللی
سید مهدی حسن زاده – دیجیتال مارکتر – دانشجوری دوره آژانس دلاری
جناب آقای محمد رضایی – آژانس معماری
مصاحبه با فریلنسر های دلاری: سرکار خانم رضایی – طراحی گرافیک
جناب آقای شریفی- آژانس معماری
جناب آقای دکتر نیروشک – کوچ بین المللی
جناب آقای سجاد سیف – طراحی گرافیک
جناب آقای نیما شفیعی – آژانس دیجیتال مارگتینگ
جناب آقای پویا ضوئی – مهندس مکانیک
جناب آقای خلج نیا – دیجیتال مارکتینگ
جناب آقای غفاری – طراحی جواهرات
جناب آقای مهدی عسگری – طراحی سه بعدی و تجهیزات مکانیکی
محسن گل محمدی – فریلنسر طراحی گرافیک
مصاحبه با دانشجویان دوره فریلنسینگ دلاری – آقای مغرب
سید مهدی حسن زاده – دیجیتال مارکتر – دانشجوری دوره آژانس دلاری
سرکار خانم سمیرا کاظمی – معماری
مینا جعفری – آژانس طراحی گرافیک- دانشجوی دوره آژانس دلاری
جناب آقای موسوی کارآفرین بین المللی
نیما شفیعی – آژانس بین المللی دیجیتال مارکتینگ – دانشجوی دوره آژانس هوشمند

داستان موفقیت بعدی ما باشید.