سمینار شبکه سازی و مشتری یابی جهانی

شرکت کننده عزیز، ممنون از اعتمادی که به ما داشتید؛

سمینار، پنجشنبه 10 شهریور ماه، ساعت 9 الی 13 در اتاق بازرگانی برگزار می گردد.

چنانچه سوالی در مورد سمینار داشتید می توانید با پشتیبانی در تماس باشید: