دیدن این ویدئو بعد از خرید دوره الزامی است

توجه : هنگام مشاهده ویدیو فیلتر شکن خود را قطع کنید

حتما بعد از ثبت نام و دريافت دوره و قبل از هر اقدام ديگري اين ويديو را با دقت ببينيد:
در اين ويديو در مورد چه مسائلى صحبت مى شود؟
١- نصب اسپات پلیر.
٢- فعال کردن دوره.
٣- ارتباط با پشتیبانی.
٤- از پشتيبانى چه انتظاراتي داشته باشيد.
٥- استفاده از جلسه آنبوردینگ.
٦- استفاده از جلسات پرسش و پاسخ.