خرید دوره فریلنسینگ دلاری

توجه داشته باشید که هزینه دوره 3/997/000 تومان می باشد که به صورت نقدی، مبلغ 2/497/000 تومان، و اقساطی بصورت 3 قسط 999 هزار تومانی خواهد بود.

در پرداخت نقدی، شما مستقیم به دوره دسترسی دارید و بیشترین حد تخفیف را دریافت خواهید کرد.

توجه داشته باشید که دسترسی به دوره در پرداخت اقساطی، بصورت دستی خواهد بود و تا 48 ساعت طول خواهد کشید

ویدئو پادکست دانشجویان موفق:

جناب آقای نیما شفیعی – آژانس دیجیتال مارگتینگ

جناب آقای غفاری – آژانس طراحی جواهرات

جناب آقای ساسان سروش – آژانس برنامه نویسی

جناب آقای محمد رضایی – آژانس معماری

علیرضا احمدی – آژانس برنامه نویسی اپلیکیشن
مصاحبه با دانشجویان دوره آژانس دلاری – آقای ضوئی
مصاحبه با دانشجویان دوره فریلنسینگ دلاری – آقای مغرب
سید مهدی حسن زاده – دیجیتال مارکتر – دانشجوری دوره آژانس دلاری
آقای مرتضی شریفی – آژانس معماری – دانشجوی دوره آژانس دلاری
علیرضا دشتی – آژانس دیجیتال مارکتینگ – دانشجوی دوره آژانس دلاری
مینا جعفری – آژانس طراحی گرافیک- دانشجوی دوره آژانس دلاری
ساسان سروش – آژانس بین المللی برنامه نویسی
نیما شفیعی – آژانس بین المللی دیجیتال مارکتینگ – دانشجوی دوره آژانس هوشمند
سید مهدی حسن زاده – دیجیتال مارکتر – دانشجوری دوره آژانس دلاری

داستان موفقیت بعدی ما باشید.