دوره فریلنسینگ دلاری
نقشه راه 2022 موفقیت در فریلنسینگ دلاری
ثبت نام در دوره

دوره فریلنسینگ دلاری

 • مدرس :‌ علی سیاه کلاه و آکادمی سیاه کلاه
 • مخاطب: تخصصین، فریلنسرها، صاحبین کسب و کار
 • نوع ارائه: مشاهده آنلاین در پلیر مخصوص
 • مدت زمان: 16 ساعت
 • قابلیت مشاهده: فقط در یک کامپیوتر یا موبایل اندرویدی
 • قیمت: 3.997.000 تومان ؛ 1.997.000 تومان، تا پایان امشب

راهنمای قدم به قدم موفقیت در مسیر فریلنسینگ بین المللی  و دستیابی به درآمد چند هزار دلاری در ماه

تمام نکاتی که برای رسیدن به درآمد دلاری لازم دارید را با این دوره در قالب 6 هفته محتوای ویدیویی در بیش از 20 جلسه یاد خواهید گرفت.

مشاوره

شما این فرصت را دارید، با تکمیل فرم زیر، از مشاوره رایگان ثبت نام دوره‌ فریلنسینگ دلاری استفاده نمائید.

جلسات دوره

هفته اول: پایه های فریلنسری دلاری

با یک فونداسیون درست، ساختار را اصولی بسازید و آماده شروع جذب پروژه های دلاری شوید.

 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
هفته دوم: مشتری یابی با سایت های فریلنسری

در این هفته با فوت و فن های جذب پروژه در سایت های فریلنسری آشنا می شوید.

 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
هفته سوم: مشتری یابی با روش مستقیم

رایگان مشتری بگیرید و درآمد دلاری را تجربه کنید

 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
هفته چهارم: ورود به میدان

حالا وقت داشتن یک پلن 30 روزه جهت ورود به بازار های جهانی و مشتری یابی است.

 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
هفته پنجم: انجام پروژه ها

وقتی پروژه ها رو جذب کردید، باید یک سیستمی برای ارائه خدمات داشته باشید که در این هفته اون رو باز می کنیم.

 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
هفته ششم: قدم های بعدی رشد

قرار نیست به فریلنسری و درآمدش راضی بشیم 🙂

 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟
 • چرا کسب و کار آنلاین را انتخاب کنیم؟

مخاطبین دوره

این دوره برای چه کسانی توصیه می شود؟
 • برای تمام کسانی که به فکر راه‌اندازی کسب‌وکار جهانی خود هستند.
 • افرادی که می‌خواهند بصورت فریلنسری، درآمد دلاری داشته باشند راه‌اندازی کنند.
 • صاحبان کسب‌وکاری که پروژه های داخلی می گیرند و قصد دارند پروژه های خود را با پروژه های دلاری جایگزین کنند.
 • افرادی که می‌خواهند بصورت دور کار، طعم شیرین درآمد دلاری را تجربه کنند.
این دوره برای چه کسانی توصیه نمی شود؟
 • کسانی که می خواهند یک شبه به درآمد چند هزار دلاری برسند
 • افرادی که قصد دارند بدون نقشه راه و کوچینگ این مسیر را شروع کنند.
 • کسانی که قصد سرمایه گذاری روی خود را ندارند.

مراحل ثبت‌نام

۱
ورود به لینک زیر

از طریق لنیک زیر می‌توانید خرید خود را نهایی کنید. همکاران با شما تماس خواهند گرفت و دسترسی ها را برای شما ایجاد می کنند.

۲
پرداخت مبلغ ثبت‌نام

در مرحله دوم، لازم است مبلغ یک میلیون و نهصد نود و هفت هزار تومان به عنوان پرداخت نهایی واریز کنید. پس از آن وقت مصاحبه به شما داده می‌شود. اگر در مصاحبه پذیرفته نشدید یا منصرف شدید، مبلغ شما مرجوع خواهد شد.

۳
شرکت در مصاحبه

پس از قبولی در مصاحبه دسترسی برای شما ایجاد می شود. و مراحل ورود به سیستم فریلنسری دلاری، قدم به قدم برای شما توضیح داده می شود.

۴
عودت وجه در صورت عدم قبولی

اگر در جلسه مصاحبه، چه ما چه خودتان به این نتیجه برسیم که دوره مناسب شما نیست، مبلغ ثبت نام شما عودت داده می شود.

3.997.000 تومان 1.997.000 تومان (2 میلیون تومان تخفیف ثبت نام نقدی تا پایان امشب)

سوالات متداول

بله، در هـر صـورت، اگـر شـما تـا 48 ساعت بعد از ثبت نام در دوره فریلنسینگ دلاری احـساس کردید که این دوره نمی تـوانـد بـرای شـما مفید بـاشـد و بـه شـما کمک کند تـا بـه درآمـد دلاری بـرسید می تـوانید بـه مـا اعـلام کنید و کل هـزینه پرداختی شما بدون هیچ سوالی از شما عودت شود. (در این مدت به محتوای هفته اول، دسترسی خواهید داشت)

شما می توانید با اعضای تیم مشاوره ما بصورت رایگان در ارتباط باشید، برای این کار کافی است فرم جلسه استراتژی را پر کنید و دوستان با شما تماس خواهند گرفت.

بله، با استفاده از روش های مستقیم که در هفته سوم براتون باز می کنیم، این امکان را دارید که بصورت رایگان مشتری خارجی بگیرید.

پشتیبانی

تلفن
واتساپ
وبینار
استاد

نظرات مشتریان

آقای نیما شفی - آژانس مارکتینگ

جدی ترین پروژه ای که جذب کردم و ۹ ماه است که دارم روی گوگل ادزش کار می کنم مربوط به یک باشگاه ورزشی میشه که در آمریکا هست و بیش از ۴۰ تا شعبه در همون آمریکا داره! تقریبا همین یک پروژه تمامی تایم کاری ما رو پر کرده!

خانم مینا جعفری - آژانس طراحی

چیزی که برای من جالب بود در صحبت های آقای سیاه کلاه این بود که خودشون آموزش هایی که ارائه میدادن رو تجربه کرده بودن. و این برای من خیلی ارزشمند بود چون خیلی ها هستن که حرف میزنن ولی اینکه تجربه پشتش باشه رو خیلی نمی بینیم.

آقای ساسان سروش - برنامه نویسی

بعد از ۲ الی ۳ ماه به درآمد ماهانه هزار دلار رسیدم و بعد از اونهم به درآمد ۲ هزار دلار در ماه رسیدم. تو این مدت هم در حال طی کردن دوران خدمتم بودم. نرخ بازگشت سرمایه دوره های آکادمی سیاه کلاه برای من چند هزار درصد بود.

آقای شریفی - آژانس معماری

وقتی من اولین پروژه رو جذب کردم ۱۰ برابر هزینه ای که کرده بودم رو صرفا با پروژه اول درآوردم! با اینکه بیش از ۲۰ سال تجربه داشتم میدونستم که در این مسیر به کمک نیاز دارم و متوجه شدم سیستم آژانس آقای سیاه کلاه واقعا نتیجه گرفته و نتیجه میده.

جناب آقای نیما شفیعی – آژانس دیجیتال مارگتینگ

جناب آقای غفاری – آژانس طراحی جواهرات

جناب آقای ساسان سروش – آژانس برنامه نویسی

جناب آقای محمد رضایی – آژانس معماری

علیرضا احمدی – آژانس برنامه نویسی اپلیکیشن
مصاحبه با دانشجویان دوره آژانس دلاری – آقای ضوئی
مصاحبه با دانشجویان دوره فریلنسینگ دلاری – آقای مغرب
سید مهدی حسن زاده – دیجیتال مارکتر – دانشجوری دوره آژانس دلاری
نیما شفیعی – آژانس بین المللی دیجیتال مارکتینگ – دانشجوی دوره آژانس هوشمند
سید مهدی حسن زاده – دیجیتال مارکتر – دانشجوری دوره آژانس دلاری
آقای مرتضی شریفی – آژانس معماری – دانشجوی دوره آژانس دلاری
علیرضا دشتی – آژانس دیجیتال مارکتینگ – دانشجوی دوره آژانس دلاری
مینا جعفری – آژانس طراحی گرافیک- دانشجوی دوره آژانس دلاری
ساسان سروش – آژانس بین المللی برنامه نویسی

خروجی دوره

درآمد بالا

کافیه نگاهی داشته باشید به افرادی که در این حوزه درآمد دلاری دارند، خواهید دید که درآمد ماهانه ۵۰ میلیونی اصلاً درآمد زیادی نیست.

زندگی بدون دغدغه

دیگر بالا پایین رفتن دلار، تحولات سیاسی و حاشیه های اجتماعی کشور کسب و کار و درآمد شما را در حاشیه قرار نخواهد داد. و کاملا بدون دغدغه می توانید بر روی تخصص خود متمرکز شوید.

کمک به دیگران

با رشد شما در این کار قطعا نیازمند جذب افراد و تشکیل یک تیم خواهید بود، با توجه به درآمد دلاری که خواهید داشت شما می توانید به سایر افراد تیم تان هم حقوق بسیار خوبی پرداخت کنید.

رشد تخصصی و مهارتی

مطمئنا با تجربه کار بر روی پروژه های مختلف از کشورانی که پیشتاز این صنعت هستند، مهارت، تجربه و همچنین تخصص شما نیزبالا خواهد رفت.

حس خوب تجربه کسب و کار جهانی

جدا از بحث درآمد بالای این کار، تجربه کار با مشتریان مختلف از مکان های مختلف دنیا یک تجربه منحصر به فرد به حساب می آید!

امکان پیشرفت و کسب درآمد های بیشتر

با شرکت در این دوره به جایگاهی می رسید که میتوانید در ادامه به درآمد های بالاتری برسید.

دوره فریلنسینگ دلاری
نقشه راه 2022 موفقیت در فریلنسینگ دلاری
ثبت نام در دوره

دوره فریلنسینگ دلاری

 • مدرس :‌ علی سیاه کلاه و آکادمی سیاه کلاه
 • مخاطب: تخصصین، فریلنسرها، صاحبین کسب و کار
 • نوع ارائه: مشاهده آنلاین در پلیر مخصوص
 • مدت زمان: 16 ساعت
 • قابلیت مشاهده: فقط در یک کامپیوتر یا موبایل اندرویدی
 • قیمت: 3.997.000 تومان ؛ 1.997.000 تومان، تا پایان امشب

دیدگاهتان را بنویسید