آموزش های تبدیل شدن به فریلنسینگ موفق

در این ورکشاپ‌ها در مورد فریلنسینگ دلاری و موانع پروژه‌یابی بین‌المللی حرف می‌زنیم و بهترین راه حل‌های موجود برای گرفتن مشتری‌های بیشتر را بررسی می‌کنیم.