ورکشاپ راه اندازی آژانس پر سود

این ورکشاپ در رابط با راه اندازی آژانس پرسود می باشد، چون آژانس یک بیزنسی هست که میشه واقعا به رشد ما کمک کنه این قابلیت را داره فقط به شرطی که اگر درست و اصولی یاد بگیریم و مدل درستی که برای ما مناسب هست را یاد  بگیریم ، آژانس مدل های مختلفی دارد که از آن میشه درآمد دلاری یا ریالی داشت اما اگر کسی این مدل اشتباه انتخاب کند ممکن هست که هیچ وقت به مسیر موفقیت در این زمینه نرسد.