لوگو سیاه‌کلاه
گوینده: علی سیاه کلاه

مایندگپ (اپیزود اول)

پادکست بعدی را بشنوید:

مایندگپ (اپیزود دوم)