فرصت های شغلی

موقعیت شغلی

نوع همکاری : حضوری / تمام وقت
تخصص مورد نیاز : کارشناس دیجیتال مارکتینگ (آقا)
حقوق پیشنهادی : از 16 میلیون تومان
architecture-and-paradigms/architecture/chain-of-responsibility Created with Sketch.
مسئولیت ها :
  • مدیریت ابزارهای اندازه‌گیری و تحلیل (Google Analytics, Google Search Console).
  • استفاده از Google Tag Manager و Google Ads.
  •  ارتباط با تیم سئو و اندازه گیری KPI ها و بهبود آن
  • برنامه‌ریزی تخصصی و نظارت بر انجام وظایف هر یک از کارشناسان تولید محتوای متنی

موقعیت شغلی

نوع همکاری : حضوری / نیمه وقت
تخصص مورد نیاز : طراحی سایت
حقوق پیشنهادی : از 15 میلیون تومان
architecture-and-paradigms/architecture/chain-of-responsibility Created with Sketch.
مسئولیت ها :
  • طراحی سایت
  • نگهداری و پشتیبانی سایت
  • آپدیت و تعویض قالب
  • CSS / HTML