ویدئو پادکست دانشجویان موفق:

جناب آقای ساسان سروش – آژانس برنامه نویسی
جناب آقای محمد رضایی – آژانس معماری
جناب آقای شفیعی – آژانس دیجیتال مارکتینگ
مصاحبه با فریلنسر های دلاری: سرکار خانم رضایی – طراحی گرافیک
مصاحبه با فریلنسر های دلاری: جناب آقای ضوئی – مدل سازی سه بعدی
جناب آقای شریفی- آژانس معماری
جناب آقای محمد زمردیان – دیجیتال مارکتینگ
سرکار خانم زهرا بیات – طراحی گرافیک
جناب آقای دکتر نیروشک – کوچ بین المللی
سرکار خانم اسماعیلی – کارآفرین بین المللی
جناب آقای سجاد سیف – طراحی گرافیک
جناب آقای محمد علی رضا – برنامه نویس
جناب آقای نیما شفیعی – آژانس دیجیتال مارگتینگ
جناب آقای غفاری – آژانس طراحی جواهرات
جناب آقای پویا ضوئی – مهندس مکانیک
جناب آقای نورعلیوند – طراحی سایت با وردپرس
جناب آقای خلج نیا – دیجیتال مارکتینگ
آقای پژمان سطوت – برنامه نویس نرم افزار
جناب آقای غفاری – طراحی جواهرات
آقای ساسان سروش – برنامه نویس
جناب آقای مهدی عسگری – طراحی سه بعدی و تجهیزات مکانیکی
میانگین درآمد دانشجویان دوره فریلنسینگ دلاری
محسن گل محمدی – فریلنسر طراحی گرافیک
مصاحبه با دانشجویان دوره آژانس دلاری – آقای ضوئی
مصاحبه با دانشجویان دوره فریلنسینگ دلاری – آقای مغرب
علیرضا دشتی – آژانس دیجیتال مارکتینگ – دانشجوی دوره آژانس دلاری
سید مهدی حسن زاده – دیجیتال مارکتر – دانشجوری دوره آژانس دلاری
آقای مرتضی شریفی – آژانس معماری – دانشجوی دوره آژانس دلاری
سرکار خانم سمیرا کاظمی – معماری
جناب آقای محمد امین تنگستانی – فریلنسر گرافیک
مینا جعفری – آژانس طراحی گرافیک- دانشجوی دوره آژانس دلاری
ساسان سروش – آژانس بین المللی برنامه نویسی
جناب آقای موسوی کارآفرین بین المللی
سرکار خانم خانم شاهرخی – کارآفرین بین المللی
نیما شفیعی – آژانس بین المللی دیجیتال مارکتینگ – دانشجوی دوره آژانس هوشمند
سید مهدی حسن زاده – دیجیتال مارکتر – دانشجوری دوره آژانس دلاری

داستان موفقیت بعدی ما باشید.