چالش 3 روزه فریلنسینگ دلاری

ویدئو پادکست دانشجویان موفق

آقای ابراهیم صفاب - دانشجوی دوره فریلنسینگ دلاری - دیجیتال مارکتینگ

خانم فاطمه بابایی - دانشجوی دوره فریلنسینگ دلاری - طراحی سایت

آقای امیرحسین احدی - دانشجوی دوره فریلنسینگ دلاری - طراحی سایت

خانم معصومه شریف لو - دانشجوی دوره فریلنسینگ دلاری - طراح گرافیک.

آقای حمید حمدی - دانشجوی دوره فریلنسینگ دلاری - آژانس معماری

سید مهدی حسن زاده – دیجیتال مارکتر – دانشجوری دوره آژانس دلاری

خانم زهرا بیات - دانشجوی دوره فریلنسینگ دلاری - طراح گرافیک

خانم المیرا کامی - دانشجوی دوره فریلنسینگ دلاری - طراح گرافیک

آقای محمدرضا نصرتی و نوروزی - دانشجویان دوره فریلنسینگ و آژانس دلاری

آقای مجتبی آستانی زاده - دانشجوی دوره فریلنسینگ دلاری - طراح گرافیک

مصاحبه با فریلنسر های دلاری. - آقای احسان فتاح

مصاحبه با فریلنسر های دلاری - آقای نیما شفیعی

سید مصاحبه با جناب آقای صادقی - فریلنسری جهانی در حوزه ویدئو

درآمد دلاری از دیجیتال مارکتینگ - مصاحبه با آقای سحاب

درآمد دلاری از گرافیک - مصاحبه با خانم رضایی

جناب آقای ساسان سروش – آژانس برنامه نویسی

جناب آقای محمد رضایی – آژانس معماری

جناب آقای شفیعی – آژانس دیجیتال مارکتینگ

مصاحبه با فریلنسر های دلاری: سرکار خانم رضایی – طراحی گرافیک

مصاحبه با فریلنسر های دلاری: جناب آقای ضوئی – مدل سازی سه بعدی

جناب آقای شریفی- آژانس معماری

سرکار خانم زهرا بیات – طراحی گرافیک

جناب آقای دکتر نیروشک – کوچ بین المللی

سرکار خانم اسماعیلی – کارآفرین بین المللی

جناب آقای سجاد سیف – طراحی گرافیک

جناب آقای محمد علی رضا – برنامه نویس

جناب آقای نیما شفیعی – آژانس دیجیتال مارگتینگ

جناب آقای غفاری – آژانس طراحی جواهرات

جناب آقای پویا ضوئی – مهندس مکانیک

جناب آقای نورعلیوند – طراحی سایت با وردپرس

جناب آقای خلج نیا – دیجیتال مارکتینگ

آقای پژمان سطوت – برنامه نویس نرم افزار

جناب آقای غفاری – طراحی جواهرات

آقای ساسان سروش – برنامه نویس

جناب آقای مهدی عسگری – طراحی سه بعدی و تجهیزات مکانیکی

میانگین درآمد دانشجویان دوره فریلنسینگ دلاری

محسن گل محمدی – فریلنسر طراحی گرافیک

مصاحبه با دانشجویان دوره آژانس دلاری – آقای ضوئی

مصاحبه با دانشجویان دوره فریلنسینگ دلاری – آقای مغرب

علیرضا دشتی – آژانس دیجیتال مارکتینگ – دانشجوی دوره آژانس دلاری

سید مهدی حسن زاده – دیجیتال مارکتر – دانشجوری دوره آژانس دلاری

آقای مرتضی شریفی – آژانس معماری – دانشجوی دوره آژانس دلاری

سرکار خانم سمیرا کاظمی – معماری

جناب آقای محمد امین تنگستانی – فریلنسر گرافیک

مینا جعفری – آژانس طراحی گرافیک- دانشجوی دوره آژانس دلاری

ساسان سروش – آژانس بین المللی برنامه نویسی

جناب آقای موسوی کارآفرین بین المللی

سرکار خانم خانم شاهرخی – کارآفرین بین المللی

نیما شفیعی – آژانس بین المللی دیجیتال مارکتینگ – دانشجوی دوره آژانس هوشمند

داستان موفقیت بعدی ما باشید.