ورکشاپ درآمد دلاری

چطور با مهارتی که داریم، با استفاده از روش های جدید مشتری خارجی بگیریم و به جای ریال، دلار دربیاریم؟